Thế kỷ 21. Với sự ra đời của kỹ thuật quay phim mới, chẳng hạn như  CGI, motion capture, HD video, kính công nghệ 3D,chẳng hạn như Dolby 3D, Real D, và XpanD, 3D cùng với rạp chiếu phim  ngày càng tăng trở thành cơn sốt trong ngành điên ảnh giải trí hơn bao giờ hết.

Sự thành công hiện tại của 3D tại rạp chiếu phim địa phương đã không ngừng , vì vậy bây giờ có một nỗ lực lớn để có đưa 3D vào nhà người tiêu dùng.

Đầu Tiên: Bạn cần một TV 3D đã sẵn sàng, một máy nghe nhạc Blu-ray 3D, và kính 3D.

Tại sao bạn cần một máy nghe nhạc Blu-ray mới? Một máy nghe nhạc Blu-ray mới là điều cần thiết để thưởng thức phim 3D bởi vì tiêu chuẩn Blu-ray không thể giải mã các đĩa Blu-ray 3D, do đó họ sẽ không thể để gửi các tín hiệu truyền hình của bạn.

Dưới đây là một số tin tức tốt cho Sony Playstation 3 : Sony đã phát hành một bản cập nhật firmware cho phép bạn xem Blu-ray 3D Ngoài các tiêu chuẩn Blu-ray trên giao diện điều khiển của bạn.

Nếu bạn không phải là một dân nghiện phim và chỉ muốn xem chương trình 3D mà không cần phải mua một máy nghe nhạc Blu-ray mới bạn có thể làm như vậy với một hộp set-top 3D.

Chúc Bạn Tận Hưởng Buổi xem Phim 3D ngay tại nhà mình.

About these ads